2019-07-28

Inkasso

Hvad er inkasso?
Inkasso betyder, at en person (eller en virksomhed) har en fordring på en anden person (eller en virksomhed). Inkassovirksomheden repræsenterer den part, som ikke har fået betaling i tide, og sørger for, at gælden bliver betalt.

Hvis du ikke betaler din faktura i tide
På en faktura står der, hvor mange dage du har til at betale. I værste fald har du ikke penge nok til at betale alle fakturaer i tide. Hvis du betaler for sent, skal du betale renter. Rentesatsen står i de almindelige betingelser, som du har accepteret ved købet. Den, du skylder penge, har ret til at opkræve et rykkergebyr på op til 100 kr på i alt tre rykkere. Til sidst vil fakturaen overgå til inkasso, hvilket vil påføre yderligere omkostninger.

Tilbagebetalingsopkrævning fra inkasso
Når en inkassovirksomhed overtager din faktura, sender de dig et inkassokrav. Der står der, hvem du skylder penge, for hvad, hvor meget og hvornår du skal betale. Der er også oplysninger om, hvem du kan henvende dig til. Når din faktura går til inkasso, pålægges der omkostninger afhængig af gældens størrelse. Hvis du betaler det hele inden tolv dage, er sagen ude af verden.

Lav en afdragsordning
Hvis du ikke kan betale, er det vigtigt, at du kontakter inkassovirksomheden og kommer i kontakt med en sagsbehandler. Vedkommende kan hjælpe dig med at udarbejde en afdragsordning, som passer til din økonomi. Du kan også udarbejde en afdragsordning selv. Det er vigtigt, at du overholder afdragsordningen. Hvis du får uforudsete udgifter og ikke kan overholde din afdragsordning i en periode, skal du straks give besked til inkassovirksomheden.

Hvad sker der, hvis du ikke gør noget?
Kan du huske den tredje valgmulighed, som vi frarådede på det kraftigste? Hvis du ikke gør noget, hverken betaler eller kontakter inkassovirksomheden, efter du har modtaget et inkassokrav, kan inkassovirksomheden overdrage sagen til fogedretten. Så bliver der pålagt yderligere gebyrer og omkostninger på sagen. Du risikerer også at blive registreret i RKI og Debitorregistret som dårlig betaler. Hvis du bliver registreret som dårlig betaler kan det blive vanskeligt for dig for eksempel at købe på afbetaling eller få et banklån.

Hvad indebærer det at være i skyldnerregistret?
Mange tror, at det er fogeden, der indberetter folk som dårlig betaler, men det er dine kreditorer, der gør det på grundlag af for sen betaling. Hvis du for eksempel gerne vil købe på afbetaling, kan man indhente oplysninger om dig, og hvis du så står registreret som dårlig betaler, får du måske ikke lov til at købe, det du ønsker. Registreringen kan også give problemer i andre sammenhænge. Registreringen gælder i op til 5 år. Registreringen slettes når du har betalt din gæld tilbage.

Et inkassokrav betyder ikke nødvendigvis, at du er registreret som dårlig betaler. Prøv derfor at få din gæld ud af verden hurtigst muligt. Gerne i samråd med din sagsbehandler i inkassovirksomheden.

2021-02-05

5 tips: Sådan undgår du inkassobrevene

I denne artikel får du fem nemme tips til, hvordan du undgår inkassobrevene. Hvis du følger dem, behøver du aldrig mere være bange for, at…

Læs mere

2020-11-23

3 simple råd til black friday

Nu er der bare et par uger tilbage, inden black friday står for døren. Hvad kan man så gøre for at klare sig igennem denne…

Læs mere

2020-09-18

Gældssanering

Nogle gange kan livet blive vendt på hovedet af forskellige årsager. Årsager, der gør, at man måske får problemer med at få sin privatøkonomi til…

Læs mere